Oleh kerana keinginan kami untuk terus berkembang dan meningkatkan perkhidmatan kami , Metro IVF memerlukan calon-calon yang berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan kosong.

Bagi mereka yang berminat, sila hantar resume anda dengan menyatakan jawatan yang dipohon, gaji yang diharapkan, latar belakang pendidikan, sejarah pekerjaan bersertadengan gambar berukuran pasport yang terkini, salinan kad pengenalan dan sijil-sijil yang berkaitan kepada:

Metro IVF Klang
34, Jalan Pasar, 41400 Klang
Fax: +603-33424479
Email: inquiry@metro.com.my

Kelayakan:
– Diploma dalam bidang kejururawatan/ sekurang-kurangnya SPM
– Graduan baru adalah dialu-alukan untuk memohon

Kelayakan:
– Sekurang-kurangnya SPM dan ke atas
– Fasih bahasa: Inggeris, Chinese, Bahasa Malaysia
– Berpengalaman atau tidak, latihan akan disediakan
– Wanita berusia dalam lingkungan 25-45 digalakkan untuk memohon

Kelayakan:
– MBBS dan berdaftar di bawah Majlis Perubatan Malaysia
– MRCOG atau Master dalam Perubatan
– 5 tahun pengalaman kerja dalam Obstetrik dan Ginekologi
Locum O & G adalah dialu-alukan. Sila hubungi Albert di 019-3341385.

Kelayakan:
– MBBS dan berdaftar di bawah Majlis Perubatan Malaysia
– 3 tahun pengalaman kerja dalam Obstetrik dan Ginekologi

Kelayakan:
– Diploma Radiografi
– Tiada pengalaman diperlukan
– Graduan baru adalah dialu-alukan untuk memohon

  • Degree dalam sains biologi atau yang berkaitan.
  • Graduan baru adalah digalakkan untuk memohon.
  • Latihan akan diberikan.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH